Certifiering av stålverk

AFS 2001:1 denna standard innehåller samma krav som i ISO 18001 men är inte så detaljerad och kan vara en förenkling för dig. Nyttan av iso certifinering hittar du här.