Certifiering ISO 14001
Vi har inte ärvt jorden bara lånat den av våra barn

ISO 14001 miljöcertifiering, denna standard är ett bra verktyg för att minska företagets miljöbelastning på naturen. Det mest synliga här är att det går att spara stora pengar i alla fall de första åren när man kartlagt företagets situation och ser var besparingspotentialerna finns. Uppfyller man ISO 14001 miljöcertifiering så uppfyller man även internkontrollreglerna för anmälnings- eller tillståndspliktiga företag, några tillägg kan behövas.