Denna standard ISO 9001 fungerar bra för att din kund ska få den vara/tjänst som han beställt i rätt tid och i rätt utförande. Den är bra för att utreda problem och för att ständigt bli bättre samt för att ISO 9000 är till  att  förebygga problem.m.m Är du i behov av ISO 14001 eller
ISO 18001 hittar du information om desa också.