Inom bilindustrin var man tidig med att standardisera arbetsprocesser

Den internationella standardiseringsorganisationen, med huvudkontor i Genève, Schweiz, har offentliggjort standarder sedan år 1947. Denna organisation fann sitt ursprung och uppdrag efter andra världskriget när behovet av att anpassa teknik från olika länder runt om i världen. ISO certifiering innebar att sätta standarder från olika länder och att bygga upp en ram inom vilka länder som kan vara standrard. ISO presenterade en plattform där varje land kan hålla en plats bland de tekniska kommittéer som ansvarar för att definiera riktlinjerna.