Certifiering ger resultat

Vi är ett företag med många år av ISO 9001 ISO 14001 och ISO 45001 i många branscher som dessutom har samarbetspartners så att dina önskemål blir tillgodosedda utan onödigt dröjesmål.

Varsågod 16 starka skäl för att anlita oss för ISO certifiering

1.  Har bred erfarenhet

2. Det går att lita på leveranstiderna

3. Vi utformar systemen så som ni vill ha det och inom standardkraven

4. Vägleder er genom hela processen från första mötet till dess att certifikatet hänger på väggen

5. Ger er bra råd så att ni kan få ner kostnaderna

6. Behärskar många områden vid sidan av ISO arbete som ni kommer att ha mycket nytta av

7. Alltid anträffbar för goda råd

8. Förklarar på ett lättförståeligt sätt vad de olika delarna i standarden är bra för

9. Gör handböcker/system som ni lätt kan uppdatera

10.Utarbetar planer så att aktiviteterna är jämt fördelade över året och så att ingenting glöms bort

11. Är med när ni behöver hjälp inför offerter, interna revisioner, ledningens genomgång och övriga frågor m.m.

12. Vägleder er alltid till det billigaste alternativet på lång sikt

13. Tar bra exempel från egna erfarenheter som gör att ni förstår varför ni behöver arbeta på ett visst sätt

14. Överför kunskap från många branscher

15. Arbetar så att ni kan välja prisnivå genom att göra vissa saker själva efter bra vägledning från oss

16. Finns med  i utvecklingen år från år vilket gör att ni har stöd hela tiden utan att behöva byta konsult