Certifiering av flygmotor

Vi certifierar inom följande brancher. Det gäller ISO 9001 ISO 14001 och ISO 45001

• Verkstadsindustri
• Bilindustri
• Flygindustri
• Plastindustri
• Ytbehandling, målning, värmebehandling, termisk sprutning, elektrolytisk behandling m.m.
• Offentlig förvaltning
• Transporter både persontransport och godstransport
• Felutredningar
• ISO/TS 16 949
• Träbearbetning
• Återvinning
• Bygg